Bild för programpunkt T/S Helene från Ystad

T/S Helene från Ystad

Från Ystad Segelfartygsförening kommer T/S Helene till Hamnfestivalen för första gången!
Hon byggdes 1916 som skonare i Ystad, och köptes 1917 av Svenska Cementförsäljningen AB i Malmö. Genom åren har hon haft lite olika ägare, och 1967 köptes hon av Anders Lönn i Kalmar och registrerades om till fritidsfartyg. Han renoverar och vårdar henne ömt i hela 29 år!
År 2000 köps hon av Ystad Segelfartygsförening och återvänder till sin ursprungsort Ystad.
Helene är nu registrerad som skol- & passagerarfartyg för 30 passagerare och 5 besättningsmän.

Helene kommer att ligga vid Dragörkajen och segla med passagerare tre gånger/dag. (reservation för väder) Övrig tid är ni välkomna att besöka henne vid kajkanten!
Varmt Välkomna!!

vimplar