Bild för programpunkt Klara Marie från Skillinge

Klara Marie från Skillinge

Klara Marie byggdes 1884 i Rönne på Bornholm för frakter mellan Rönne och Köpenhamn. Klara Marie har främst seglats i södra Östersjön med Rønne som hemmahamn. 1965 köptes hon till Skillinge av en fiskhandlare som avsåg att använda henne för att frakta fiskrens till minkfoder. Då hade hon utrustats med en tändkulemotor och var riggad som galeas.

Klara Marie registrerades 1965 i Sverige som fiskefartyg (SIN 25) men definierades samtidigt som seglande med hjälpmotor. 1968 såldes hon för att bli fritidsfartyg. 1994 köptes Klara Marie av Föreningen Partsrederiet Klara Marie som har renoverat henne och nu är hon åter seglande.

Under Hamnfestivalen kommer hon att ligga i Limhamns Fiskehamn och ta passagerare med sig ut på seglingar 3 gånger/dag. (reservation för väder)
Övrig tid är ni välkomna att besöka henne vid kajen!
Varmt Välkomna!

vimplar